Geef om je eigen leven!

God geeft zoveel om jouw leven dat Hij zijn enige Zoon ervoor over had.
God is liefde. Gods liefde is dat Hij omziet naar de mens die door zijn zonde ten dode is opgeschreven.
Hij heeft de mens geschapen om te leven. Hij heeft de mens gemaakt uit liefde. Hij heeft hem gemaakt naar zijn beeld. Hij heeft hem gemaakt om te heersen over de schepping. Hij heeft hem geschapen om zijn medemens lief te hebben.
Maar de mens heeft voor de zonde gekozen. Hij is schuldig tegenover de God van hemel en aarde. In zijn wet staat dat de mens de doodstraf verdient. Maar God houdt zoveel van de mens dat Hij voor een oplossing heeft gezorgd om hem alsnog te redden.

Blanco strafregister
Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld gezonden om aan Hem het doodvonnis wat over de mens is uitgesproken te laten voltrekken. God zond Hem namens zichzelf, want de Vader en de Zoon zijn één. Zo heeft God de straf gedragen die de mens verdient. Jezus heeft zijn leven gegeven in jouw plaats, opdat jij niet hoeft te sterven, maar voor eeuwig zult leven.
Jezus heeft zich laten vermoorden om jou een nieuw leven te geven, een leven met een blanco strafregister.

Als een crimineel
Jezus werd gestraft voor de zonden van de hele wereld. Hij werd als een crimineel aan het kruis gespijkerd. Hij werd gemarteld, gelasterd, gehoond, bespot, uitgescholden, vernederd, in zijn gezicht gespuwd. Hij heeft geleden om jou uit je lijden te verlossen. Zijn onschuldig bloed heeft gevloeid om jou te redden van je zonden en je te genezen van je ziekte.
Gods liefde is niet: zondig maar raak! Gods liefde is dat Hij jouw zonden verzoend heeft met het bloed van zijn Zoon. Gods liefde is dat je kunt stoppen met zondigen en een nieuw leven kunt beginnen.

Het teken van Gods liefde
Jezus is gestorven, maar Hij is niet dood gebleven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit het graf. En nu…nu leeft Hij voor jou! Geef om je eigen leven! Geef het aan Jezus! Bekeer je tot Hem! Hij is de enige die je uit de macht van de zonde kan verlossen. Wie Jezus afwijst, wijst het leven af.
Lieve mensen, er heeft in de wereld een kruis gestaan. Het is het teken van Gods liefde voor de mens. Want niet wij zijn eraan genageld, maar Jezus Christus, de Zoon van God, heeft eraan gehangen in onze plaats. Hij heeft geboet voor onze zonden.
Grijp dan de kans die God je geeft. Je mag je oude, slechte leven inruilen bij Jezus voor een nieuw leven. 'Ja' zeggen tegen Jezus betekent 'ja' zeggen tegen het leven.
Wie om zijn eigen leven geeft, geeft zijn leven aan Jezus!

En hoe doe je dat?
Heel eenvoudig! Je geeft je ja-woord aan Jezus. 'Ja Jezus, ik aanvaard u als mijn verlosser. Ik ben schuldig tegenover u en ik bid u: Reinig mij van al mijn zonden met uw bloed en geef mij een nieuw hart. Ik stop met zondigen en ik begin een nieuw leven met u!'
Door dit eenvoudige gebed is God je Vader geworden en jij bent zijn kind. Er ligt een nieuw leven voor je. Een leven met Jezus!

Jenny Goeree Manschot

Ga de bijbel lezen en bezoek een gemeente waar men je verder kan helpen op de weg met Jezus!


Evan-folder nr. 22 © 1993


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.






home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden