Wat is de Ware Kerk?

Er zijn vele geloofsgemeenschappen en kerkgenootschappen. Ze hebben allemaal hun eigen kijk op de Bijbel. Ze hebben hun eigen leerstellingen en dogma’s. Ze hebben hun eigen naam. Ze hebben hun eigen leden. Ze hebben hun eigen kerk of groep. Het zijn de menselijke denominaties.
De Goddelijke denominatie is het lichaam van Jezus. Genoemd naar die ene naam Jezus Christus, want er is geen andere naam waardoor wij behouden moeten worden. Er is maar één legitieme denominatie, één kerk die bestaansrecht heeft. Er is maar één gemeente waaraan God zijn rechtskracht verleent, dat is het lichaam van zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft de leden van zijn kerk gekocht en betaald met zijn eigen bloed. De ledenadministratie bevindt zich in de hemel, in het boek des levens.

In opdracht van een denominatie
Het zoenoffer voor de zonde is niet gebracht in opdracht van een bepaalde denominatie, waardoor deze zich zou kunnen beroemen op het enige rechtmatige bestaan als kerk in deze wereld.
Het kruis heeft niet in één van de vele kerken gestaan ... het stond midden in de wereld.
De tactiek van de duivel is: Verdeel en heers! Hij heeft de kerk verdeeld in denominaties met aan het hoofd mensen met hun eigen inzichten.

Menselijke macht
De huidige kerk wordt beheerst door menselijke macht en zelfzucht. Ze is verdeeld. Ze heeft rechten in deze wereld en profiteert van de daarbij behorende faciliteiten.
De vroege kerk werd geleid door de Heilige Geest en was één van hart en ziel. Er heerste liefde en er gebeurde grote wonderen en tekenen en ... ze werd vervolgd door de wereld.
Vandaag staat er een krachteloze kerk in een wanhopige wereld.
Wat een tragedie voor de christenen ... en wat misschien nog veel erger is ... voor de wereld.
Als de kerk terugkeert tot haar Heer dan zal God haar nieuw leven inblazen door zijn Geest. Dan zal de kerk Goddelijk leven uitademen over een wereld in nood.

Jenny Goeree ManschotEr is maar één weg tot God: Jezus!
Een andere weg is er niet!
© 2011


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden