Is abortus moord?

'Ik moet je wat vertellen, Robert. Een vriendin van me heeft nog niet zo lang geleden een abortus laten doen. En…ze ziet het niet meer zitten. Ze is aan het eind. Ze heeft enorme wroeging.
Ze zei tegen me: "Ik heb mijn kind vermoord. Het groeide binnen in mij. Het vertrouwde zijn leven aan me toe. En ik heb het de kans om te leven ontnomen… En nu…wil ik mijn kind terug! Ik wil het terug! Maar binnen in mij schreeuwt het de hele dag: Je bent een moordenaar! Je krijgt het niet terug. Je hebt een onherstelbare daad gesteld. Je krijgt het nooit en nooit meer terug! Nooit…nooit…nooit meer!"
Ik heb zo met haar te doen. Maar ik weet niet hoe ik haar kan helpen.
Wat denk je Robert, is abortus moord?'

'Ja, Rachel, het is heel erg voor je vriendin. Heel erg! Abortus is inderdaad moord!
En we zijn allemaal medeschuldig. We zijn medeplichtig aan haar daad. Althans degenen die verantwoording dragen. De één omdat hij handelt, de ander omdat hij zwijgt. We hebben een wet gemaakt en rechtsgeldig verklaard die het vermoorden van ongeboren kinderen goedkeurt. Je hebt in Nederland het recht je ongeboren kind te laten ombrengen. Het moet wel gebeuren door een deskundige beul…'

'Een beul?' zegt Rachel verbaasd.

'Ik zeg "beul", omdat aborteren inhoudt: doodmartelen op een gruwelijke wijze.
De abortuswet is het gevolg van de vrouwenopstand in de jaren '70. Toen is de vrouw dol geworden en zij eiste haar "gelijk zijn aan de man" op en daarmee de autonomie over de moederschoot. Ze wilde baas zijn in eigen buik! Haar eis vond zijn beloning in de abortuswet van 1981. Sindsdien heeft Dolle Mina nazi-dokter Mengele handen vol werk gegeven en ook zijn portemonnee rijkelijk gevuld'.

Vernietigend mensenrecht
'Maar, Robert, nu vergelijk je abortus met nazipraktijken. Het is toch in wezen een mensenrecht? We zijn als vrouwen toch niet voor niets geëmancipeerd?'

'Een mensenrecht, Rachel? Alsof een ongeboren baby, hoe klein ook, geen mens is…en de moeder wel. Abortus is een daad tegen de mensheid. Al die abortus-artsen zouden zich voor het Internationaal Tribunaal in Den Haag moeten verantwoorden. Maar vandaag lijkt niemand zich meer druk te maken over de vele miljoenen abortusmoorden die op de wereld gepleegd worden.
We leven in een vreemde maatschappij. Een heleboel mensen zijn er tegen dat dieren geslacht worden voor de consumptie. Maar ons ongeboren menselijk leven slachten we op beestachtige wijze af, want onze inkomsten, onze carrière, onze vrijheid zijn belangrijker dan het leven dat zich in de moederschoot ontwikkelt tot een mens.
Abortus is niet alleen een misdaad tegen de mensheid, maar ook een misdaad tegen God! Want God is de bron en de schenker van het leven. Kinderen krijgen is een gave van God.
Weet je, Rachel, in twee opzichten is het recht op abortus een vernietigend "mensenrecht". Het vernietigt het ongeboren kind en het maakt iets kapot in de moeder wat nooit meer hersteld kan worden...'

Goddelijke oplossing
'Nooit meer, Robert?'
'Nee, Rachel, nooit meer! Geen mens kan de schade herstellen. Geen mens kan de daad ongedaan maken. De tijd zal de pijn doen slijten, maar de tijd kan de moord, de zonde, niet uitwissen of doen verbleken, het bloed van het in de kiem gesmoorde leven blijft roepen…het bereikt ook de oren van God. En eenmaal zal je vriendin, samen met alle andere abortusmoeders en -artsen, verantwoording moeten afleggen van de moord op haar ongeboren kind...En dan ziet het er niet best uit. Een menselijke oplossing is er niet. Maar…er is gelukkig wel een Goddelijke oplossing: Jezus!
Jezus kan de wroeging uit het hart van je vriendin wegnemen en de stem die haar voortdurend aanklaagt dat ze een moordenaar is, tot zwijgen brengen. Want Hij kan haar zonde uitwissen en haar weer helemaal oprichten.
Jezus heeft de zonde van alle mensen op zich genomen. Hij is er voor gestraft. Hij is er voor vermoord. Hij heeft zich laten doodmartelen en laten vernederen aan een schandhout. Als een misdadiger is Hij terechtgesteld. Zijn bloed heeft gevloeid om ons te reinigen van onze zonden. Het bloed van Jezus kan de roep van onschuldig vergoten bloed verzoenen. De liefde van Jezus kan de pijn in een mensenhart helen. God is liefde! Daarom gaf Hij zijn eigen Zoon, Jezus! Hij wil de mens redden!'

En wat moet je doen om behouden te worden?
Klik hiervoor op het artikel "Geef om je eigen leven!"

Jenny Goeree Manschot

Vergeving is de grootste gave die God aan de mensheid geeft!
© 2002


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden