Hitler, grootste politieke moordenaar

De grootste politieke moordenaar aller tijden was een blanke. Adolf Hitler dacht in zijn hoogmoed dat hij door God uitverkoren was om het oordeel aan Zijn uitverkoren volk te voltrekken.
Weerloze mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, zieken en zwakken liet hij verhongeren, vergassen en verbranden. Hij doordrenkte de Duitse bodem met het bloed van een staatloos volk. Hij maakte het ‘superieure’ Duitse volk tot een inferieur misdadigersvolk dat in 1945 door zijn overwinnaars in tweeën gescheurd werd.
Het machtige Duitse rijk ging te gronde aan zijn lafhartige moord op zes miljoen joden. Zo diep was het ‘Deutschland über Alles’ gezonken. Zijn Führer sloeg de hand aan zichzelf om aan het oordeel van de volkeren te ontkomen. Maar eenmaal zal hij voor de rechterstoel van de God van Israël moeten verschijnen…

De moord op de jood Jezus Christus is de enige zinvolle moord in de geschiedenis geweest. Zijn bloed heeft gevloeid om de mens te reinigen van zijn zonde. De dood van de Zoon van God betekent leven voor de wereld.
Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven!

Jenny Goeree Manschot
Uit: Evan nr. 25 © 1990, in enigszins gewijzigde vorm © 2002


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden