Begraaf je oude leven!

Je bekeren is 'ja' zeggen tegen Jezus. Ja Jezus, ik aanvaard dat u mijn straf gedragen hebt aan het kruis. U bent in mijn plaats gestorven. Ik dank u dat uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik ruil mijn oude, zondige leven in voor een nieuw leven met u. Ik dank u dat u een nieuw mens van mij maakt.
Als je dit met je hele hart meent, laat je je dopen.
De mens die zich laat dopen wordt onder water gedompeld. Hij gaat onder water om zijn oude leven te begraven en hij komt weer boven als een nieuw mens.
Met je doop geef je te kennen dat je voorgoed afrekent met je oude, zondige leven en dat je een nieuw leven wil leiden in gehoorzaamheid aan God. Je voegt de daad bij het woord, bij het ja-woord wat je bij je bekering aan Jezus hebt gegeven.

Bestaansrecht ontnomen
Zonder doop is de bekering onvolledig. Bekeren alleen is niet voldoende om behouden te worden. Wie gelooft en zich laat dopen, wordt gered, maar wie niet gelooft, wordt veroordeeld. De apostelen gaven dan ook meteen nadat iemand tot geloof kwam bevel hem te dopen.
Door de doop hebben we deel aan de dood van Jezus. Door ons te laten dopen worden we één met Hem. Door de doop word je zo vereenzelvigd met Jezus, dat toen Hij aan het kruis hing, jij daar ook hing. Niet om te boeten voor je zonde, maar opdat je oude natuur, die door de zonde beheerst wordt, zou sterven. Door de dood wordt je zondige ego zijn bestaansrecht ontnomen.
Als je je laat dopen, getuig je dat je met Jezus gestorven bent aan het kruis en je begraaft dat oude, zondige, waardeloze leven in het watergraf. Je staat op als opnieuw geboren. Je bent een nieuw mens met een nieuw leven.

Enkele teksten over de doop:
Marcus 16:16; Hand. 8:26-40; Rom. 6:1-14

Jenny Goeree Manschot


De doop is een afrekening met de zonde
en het begin van een nieuw leven!Evan nr. 30 © 2003


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden