Wie helpt Beth Josef?

Stichting Beth Josef is opgericht door rabbi Josef Antebi in Amsterdam.

Eén van de doelstellingen van Beth Josef is de holocaustslachtoffers in Oost-Europa te helpen. Om die hulp daadwerkelijk te kunnen geven, heeft de stichting dringend een autobus of bus nodig die kan dienen als vervoermiddel en mobiel kantoor.

Wie helpt Beth Josef aan een autobus of bus?

Een geldelijke gift is natuurlijk ook welkom. Want een aantal giften bij elkaar kan ook een bus opleveren!

De holocaustslachtoffers in Oost-Europa hebben uw hulp hard nodig!

Postbanknummer 9310181
t.n.v. Stichting Beth Josef
Amsterdam - Nederland

Tel. 020 - 66 407 88
06 - 533 20 817

E-mailadres: bethjosef@yahoo.co.uk
Website www.bethjosef.tk

K.v.K. te Amsterdam nr. 34172533


Rabbi Josef heeft z'n bus gekregen!

In december 2004 heeft Stichting Beth Josef een tweedehands bus gekregen. Geweldig! Een hartelijk bedankje voor de gulle gevers!
Nu kan er naar de holocaustslachtoffers in Oost-Europa worden gereden…tenminste...bijna! Want bij een bus hoort een verzekering en er moet motorrijtuigenbelasting worden betaald. En dat bedrag is er nog niet helemaal.
Mogen wij ook hiervoor een beroep op u doen? Kleine bedragen zijn ook welkom. Vele kleintjes maken één grote! Als we samenwerken brengen we een heel werk tot stand!
U kunt uw gift weer overmaken naar:

Postbanknummer 9310181
t.n.v. Stichting Beth Josef
Amsterdam - Nederland


Bedankje van rabbi Josef aan Jenny Goeree

Met Gds hulp

Jenny, heel hartelijk bedankt voor de medewerking tot dusver aan ons project “holocaustslachtoffers in Oost-Europa”. De stichting is je zeer erkentelijk!

Rabbi Josef

december 2004

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jenny Goeree Manschot
© 2003

home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden