Eerste huwelijksvoltrekking ter wereld!

Het eerste huwelijk op aarde werd voltrokken door de hoogste autoriteit, de God van hemel en aarde. Want de bruidegom was niet de eerste de beste. Hij bekleedde een zeer hoge en verantwoordelijke functie in de schepping.

Nadat de bruidegom die dag erg veel werk verzet had - hij had alle dieren van de aarde een naam gegeven - legde hij zich te ruste. Voor hij in slaap viel drong zich bij al het geluk dat hij had, een onmiskenbaar gemis aan hem op. De dieren in het veld waren allemaal met z’n tweeën. Zij hadden elkaar. En Adam was alleen. Hij had niemand naast zich. Maar de slaap kwam en onttrok het probleem voor een poosje aan z’n gedachten.

En terwijl Adam sliep, kwam de schepper van het hele heelal bij hem en loste zijn probleem op. Hij nam een rib uit Adam en vormde die om tot een prachtige bruid. Toen maakte God Adam wakker, stelde de bruid aan hem voor en verbond hen in de echt. “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet”. De hele schepping vierde het eerste bruiloftsfeest mee. Adam was heel erg gelukkig nu hij de zo vurig begeerde metgezel van God gekregen had.

Geen concurrenten
Eva was naast Adam gesteld om hem te helpen en bij te staan in zijn taak. Eva was de echtgenote van Adam. Zij zou de moeder worden van zijn kinderen. Zij was degene met wie Adam al zijn plannen en werkzaamheden kon bespreken. Zij was zijn metgezel, zijn kameraad, zijn partner. Zij vulde Adam aan in alle dingen. Naast Adam nam zij de tweede plaats in in de schepping. Zij waren geen concurrenten, zij waren man en vrouw, zij waren één.

Op zijn trouwdag hield Adam het volgende speechje: “Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”.

Adam en Eva zijn de stamvader en –moeder geworden van de hele wereldbevolking. Uit hen is het hele menselijke ras voortgekomen. Ook Jezus is in menselijke lijn een afstammeling van Adam en Eva.

Bijbehorende bijbelteksten:
Gen. 2:18-24; Gen. 3:20; Hand. 17:26


Jenny Goeree Manschot
© 2006


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden