De Bijbel, wat is dat voor een boek?

De Bijbel is het woord van God en is van het begin tot het einde waar. We kunnen de Bijbel letterlijk nemen, want God zegt gelukkig gewoon wat Hij bedoelt. Het zou niet best zijn als God de mensen liet uitmaken wat Hij bedoelt.
Naarmate er meer mensen kwamen, heeft God steeds meer tegen hen gesproken. Hij deed dit door zijn profeten. Zo is het woord van God uitgegroeid tot wat het nu is, de bijbel, bestaande uit 66 boeken.

Gods wil
In de Bijbel maakt God zijn wil bekend aan de wereld. Je zou kunnen zeggen: de Bijbel is Gods brief aan de mensheid. God vertelt wie Hij is en ook wie de mens is. Hij zegt waar de mens vandaan komt en wat zijn toekomst is. Hij legt de relatie die Hij met de mens wil hebben nauwkeurig uit. Er zijn verschillende relatievormen. Rechter – schuldige, Heer – dienaar, Vader – kind en nog andere.

In grote lijnen
In grote lijnen kun je de Bijbel indelen in: geschiedenis, geboden/leefregels en profetieën. Deze drie gedeelten zijn niet strikt gescheiden, maar lopen vaak door elkaar heen. Toch kun je zeggen, bepaalde boeken bevatten hoofdzakelijk geschiedenis en weer andere vooral wetten of profetieën.
Als je de Bijbel nog nooit gelezen hebt, is dit van belang. Je kunt het beste beginnen met de boeken, waarin veel geschiedenis staat.

De Joden
De Joden spelen in de Bijbel een centrale rol. Zij zijn het uitverkoren volk van God. Abraham is de eerste Jood. Hij is een Hebreeër. Hij is de stamvader van het volk Israël. Ook Jezus was als mens een Jood. Hij had een Joodse moeder en een hemelse Vader.

De Bijbel is actueler dan de krant
De Bijbel is actueler dan de krant. Er staat al eeuwenlang in wat er gaat gebeuren!
Ook de verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing van de Joden onder de wereldbevolking, de Jodenvervolging door de eeuwen heen met als climax de Holocaust, zijn in de Bijbel voorspeld. Maar de Bijbel zegt ook dat God Israël de belangrijkste staat van de wereld zal maken. Dan zal Jezus Koning zijn in Jeruzalem en de volken zullen jaloers zijn op de Joden, omdat God met hen is.

Beeldspraak
Er staat nogal wat beeldspraak in de Bijbel, vooral in de profetieën. Die wordt o.a. gebruikt, omdat de mens niet alles wat God van plan is direct hoeft te weten. Als de tijd rijp is, zal God hem duidelijk maken wat de betreffende beeldspraak betekent.

Twee delen
Om de Bijbel te begrijpen is het belangrijk te weten dat hij is ingedeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Testament betekent: verbond. Het Oude Testament is geschreven in de tijd vóór de geboorte van Jezus en het Nieuwe Testament ná de geboorte van Jezus. In de tijd van het Oude Testament was er nog geen zoenoffer voor de zonde gebracht.

Het jaar nul
In het jaar nul vindt de grote ommekeer plaats in de geschiedenis. In Bethlehem wordt de Zoon van God, Jezus Christus, geboren en 33 jaar later sterft Hij in Jeruzalem aan het kruis om de zondeschuld van de wereld te verzoenen met zijn eigen bloed. In dat jaar sluit God een nieuw verbond met de mensheid, dat getekend is met het bloed van zijn enige Zoon.
De moord op Jezus is de enige zinvolle moord in de geschiedenis geweest. Door zijn onschuldig vergoten bloed kan de relatie tussen God en de mens, die van Vader - kind worden.

Jenny Goeree Manschot

Blijf bij de tijd, lees de Bijbel!© 2002


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden