Opnieuw geboren!

Jezus zegt: Als iemand niet wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
Het koninkrijk van God bestaat niet uit zichtbare en tastbare dingen. Het is een geestelijk rijk. Het bestaat uit een andere “materie” dan deze wereld. Daarom kan een mens van vlees en bloed het koninkrijk van God niet binnengaan. Met zijn begrensde zintuigen en beperkte verstand kan hij de dingen van dat koninkrijk niet zien, niet waarnemen, niet begrijpen. Hij moet opnieuw geboren worden.

Natuurlijke geboorte
Door onze natuurlijke geboorte deden wij onze intrede in deze wereld. In de moederschoot werden we als baby gereedgemaakt om in de wereld te leven en te functioneren. We kregen ogen om te zien, oren om te horen, handjes om aan te raken en te voelen, enz. enz.
De mens is perfect toegerust voor het leven hier op aarde. Maar die perfecte toerusting is ongeschikt voor het koninkrijk van God. Voor het koninkrijk van God hebben we een andere uitrusting nodig. Een geestelijke uitrusting. Zoals we eens op deze aarde geboren werden, zo moeten we ook in het koninkrijk van God geboren worden. We moeten geboren worden uit God, die Geest is. Niet ons lichaam, maar onze geest moet opnieuw geboren worden. Door de wedergeboorte krijgen we geestelijke ogen en geestelijke oren. We krijgen geestelijke “zintuigen”, zodat we inzicht krijgen in de dingen van het koninkrijk van God.

Hoe worden we opnieuw geboren?
Het woord van God is het zaad dat bevrucht moet worden met ons ja-woord. Als we Gods woord horen, kunnen we het aanvaarden en we kunnen het afwijzen. Als we de boodschap dat Jezus aan het kruis voor ons gestorven is, accepteren, worden we opnieuw geboren. Dan worden we een nieuwe schepping. Dan worden we een zoon of een dochter van God. En omdat we uit God geboren worden, krijgen we deel aan de goddelijke natuur.
Om het nieuwe leven uit God te ontvangen, moet je voor honderd procent afstand doen van je oude leven. Bij God kun je geen dubbelleven leiden. Gods woord is volmaakt, maar als ons ja-woord halfslachtig is, volgt er een misgeboorte.
Een radicale bekering van je oude zondige leven tot het nieuwe leven met Jezus, brengt wedergeboorte tot stand. Dan worden we overgeplaatst uit de duisternis in het licht.
Nikodemus deed die ene stap niet. Hij stapte niet uit zijn oude leven. Hij ging heel ver. Hij sympathiseerde met Jezus. Hij erkende dat Hij door God gezonden was. Maar hij ging Jezus niet volgen, hij bleef niet bij Hem. Hij ging terug naar de Farizeeën. Hij wilde één van hen blijven. Hij nam het wel voorzichtig voor Jezus op, maar hij koos niet openlijk voor Hem.

Jezus baande de weg
Jezus, de Zoon van God, kwam vanuit het onzichtbare koninkrijk van God in deze wereld. Hij legde het goddelijke af en werd als baby geboren op aarde. God werd mens om de mens goddelijk te maken. Jezus werd als natuurlijk mens uit een vrouw geboren om de mens opnieuw geboren te laten worden uit God, zijn Vader.

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”.

Jenny Goeree Manschot

Joh. 3:3-8
Joh. 18:36
Jak. 1:18
1 Petr. 1:23
2 Petr. 1:4
1 Joh. 5:1
2 Kor. 5:17

Zie ook artikel 19 "Nikodemus, een groot theoloog!"© 2006


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden