Ja zeggen tegen Jezus is ... ja zeggen tegen het Leven

Jezus is de hoogste autoriteit in hemel en op aarde!
Jezus is de Zoon van de levende God. Hij is God. Hij is mens geworden om de mens een kind van God te maken.
Hij werd gestraft voor de zonden van de hele wereld. Hij werd als een crimineel aan het kruis gespijkerd. Hij werd gemarteld, gelasterd, gehoond, bespot, uitgescholden, vernederd, in zijn gezicht gespuwd. Hij heeft geleden om u uit uw lijden te verlossen. Zijn onschuldig bloed heeft gevloeid om u te redden van uw zonden en u te genezen van uw ziekte.
Gods liefde is niet: zondig maar raak! Gods liefde is dat Hij uw zonden verzoend heeft met het bloed van zijn Zoon. Gods liefde is dat u kunt stoppen met zondigen en een nieuw leven kunt beginnen.

Opgestaan uit de dood!
Jezus stierf en werd begraven. Maar na drie dagen stond Hij op uit de dood. En nu zit Hij aan de rechterhand van God, de Vader. Hij wacht op u. Tot u bij Hem komt voor vergeving van uw zonde. Hij houdt van u. U mag uw oude, slechte leven inruilen bij Jezus voor een nieuw leven. Begin een nieuw leven met Jezus!
Jezus verwerpen is de grootste zonde die de mens bedrijven kan. Het is de zonde die de mens naar de hel leidt.
Jezus is de enige weg tot God. Niemand kan tot God komen buiten Jezus om. Hij heeft de hemelpoort geopend voor de mens met zijn eigen bloed.
Wie Jezus afwijst, wijst het leven af!

Meester van het kwaad
Veel mensen geven God de schuld van alle ellende en verschrikkingen in de wereld. Zij zeggen: Met die God wil ik niets maken hebben. Ze zitten er goed naast.
Het is satan, de vijand van God, die al die verschrikkingen veroorzaakt. Hij is de bron van de zonde en de ziekte. Hij heeft de wereld vergiftigd met haat. Hij is een moordenaar en een leugenaar. Hij is de meester van het kwaad. Hij is de meester achter al die oorlogen en zelfmoordaanslagen in de wereld. Hij laat de mensheid lijden.
En vaak zonder het te willen dient de mens deze god. Hij lijkt op hem. Want ook de mens zit vol haat en leugens. Hij denkt: Als ik het maar heb. Hij is uit op macht en schroomt niet zijn medemens daaraan op te offeren. Hij gaat over lijken als het moet. De mens heeft de aard van zijn meester. Hij is op weg naar de ondergang. Hij is zonder God en zonder hoop in de wereld.

Het teken van Gods liefde
Maar…er heeft in de wereld een kruis gestaan! Niet de mens heeft eraan gehangen, maar Jezus is eraan genageld. Hij heeft zijn leven gegeven als losprijs om de mens vrij te kopen uit de macht van satan. Jezus is de enige hoop voor de wereld. Door zijn dood is er leven voor de mens.
Als u Jezus als uw verlosser aanvaardt, wordt u opnieuw geboren, geboren uit God. En dan wordt God uw Vader. Hij is liefde. Hij plant zijn liefde in uw hart. U bent een nieuw mens. U gaat op uw Vader lijken. Een nieuw leven ligt voor u. Een leven waarin Jezus uw Meester, uw Heer is.

Zo gaat u tot Jezus
U geeft uw ja-woord aan Hem. ‘Ja Jezus, ik aanvaard u als mijn verlosser. Ik ben een zondaar en ik heb berouw over mijn zonde. Daarom bid ik u, reinig mij van al mijn zonde met uw bloed en geef mij een nieuw hart. Ik stop met zondigen en ik erken u als mijn Heer. Ik begin een nieuw leven met u. Amen!’
Door dit eenvoudige gebed is God uw Vader geworden en u bent zijn zoon of dochter!

Jenny Goeree Manschot
Evan-folder nr. 26-2008/7 © 2008


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden