Is homoseks zonde?

Het zou oneerlijk zijn om tegen een homo te zeggen: jij hoeft je niet te bekeren van je homoseksualiteit. Jij komt zo wel in de hemel. Met deze woorden zou je een homoseksueel regelrecht de hel inpraten. En dat is niet de bedoeling. God wil niet dat de mens verloren gaat. Hij heeft de mens lief. Jezus heeft zijn leven gegeven voor alle zondaars. Een zondaar die zich bekeert, wordt verlost van zijn zonde.
God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hij schiep hem als man en vrouw. Samen vormen zij het beeld van God. God gaf de mens de opdracht nieuw leven voort te brengen en de aarde te bevolken.
Het homoseksuele paar komt bij de schepping niet aan de orde. Twee mannen samen zijn niet het beeld van God. Twee vrouwen ook niet. God schiep de mens als man en vrouw. Hij heeft ze aan elkaar aangepast, zodat ze samen seksualiteit kunnen bedrijven en kinderen kunnen krijgen. Een vrouwenpaar en een mannenpaar zijn van het biologisch ouderschap uitgesloten. Ze zijn niet in staat samen een kind te ‘maken’. Zij onteren elkaars lichaam. Zij brengen veeleer de dood voort. De meest geliefde techniek van mannelijke homo’s is zeer aidsgevaarlijk. Homo’s waren lange tijd de grootste aidsverspreiders in de westerse wereld.
Homofilie is beslist geen variant op de scheppingsorde. Het homohuwelijk is dan ook uit den boze.
De bijbel zegt heel duidelijk, dat homofilie voor God een gruwel is. Iemand die homoseksualiteit bedrijft, zondigt, net als een dief en een moordenaar.
In de tijd van Abraham werden in de homosteden Sodom en Gomorra zulke grove homoseksuele zonden bedreven, dat God besloot die steden te vernietigen. De maat van hun zonde was vol. God voerde het oordeel zeer snel uit. Hij liet zwavel en vuur regenen uit de hemel. Er bleef niets over van de beide steden.
We zien dus dat God homoseksualiteit niet tolereert.

Homoland
Nederland is homoland nummer één in de wereld. Nederland loopt voorop wat betreft de legalisering van homoseksualiteit. Het heeft als eerste land ter wereld het homohuwelijk als wettig huwelijk ingesteld. Nederland speelt met vuur. Met het vuur van Sodom en Gomorra. God laat niet met zich spotten. De mens die weigert Jezus te aanvaarden, valt onder het oordeel. Een homoseksueel moet zich net als alle andere mensen bekeren tot Jezus om eeuwig leven te krijgen.
Nederland was eens een land dat rekening hield met Gods normen. Nu is het doorgeslagen naar de kant van satan.
En de kerk?
De kerk is een huichelares. Zij past zich aan aan de normen van homoland. Zij predikt leugentjes om bestwil, omdat zij de zonde niet meer bij naam durft te noemen. Zij praat homofilie al lange tijd goed. Zij is de samenleving voorgegaan in het kwade. Heel wat kerken zegenden het ‘homohuwelijk’ al jaren in, voordat het maatschappelijk aanvaard werd. De huichelachtige schijnliefde van de kerk richt de maatschappij te gronde.

Het kruis van Jezus
Er heeft in de wereld een kruis gestaan! Dat heeft het voor de mens mogelijk gemaakt om een nieuw leven te beginnen.
God heeft zijn liefde voor de mensheid hierin getoond, dat Hij zijn enige Zoon naar de wereld gezonden heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De doodstraf die de mens verdient, is aan Jezus Christus voltrokken. Hij is aan het kruis genageld en stierf een langzame marteldood. Zijn onschuldig bloed vloeide om de schuld van de wereld te verzoenen.
Zeer veel mensen waren getuige van de kruisiging van Jezus. Hij werd gehoond, bespot, gelasterd, uitgedaagd, maar Hij werd niet boos. Hij nam geen wraak. Hij bad voor zijn moordenaars: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!’
De Zoon van God werd als een misdadiger terechtgesteld om de misdadige mensheid terug te brengen tot het Vaderhart van God. Hij die de mensen het leven geeft, werd tussen twee moordenaars in aan het kruis gespijkerd. Op de executieplaats Golgotha, net buiten de bebouwde kom van Jeruzalem, heeft God zijn liefde aan de mensen bewezen door de grootste daad te stellen die Hij stellen kon. Hij legde de straf op zijn eigen Zoon, zijn enige. Hij gaf het beste, het liefste wat Hij had. Jezus stierf aan het kruis voor jou. Door zijn bloed is jouw zonde verzoend.

Maar Jezus is niet dood gebleven. Hij is opgestaan uit het graf. Hij leeft! Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Hij wacht op jou. Tot je komt om vergeving van je zonde te vragen en een nieuw leven te beginnen.

En hoe doe je dat?
Heel eenvoudig! Je geeft je ja-woord aan Jezus. ‘Ja Jezus, ik aanvaard u als mijn verlosser. Ik ben schuldig tegenover u en ik bid u: reinig mij van al mijn zonden met uw bloed en geef mij en nieuw hart. Ik stop met zondigen en ik begin een nieuw leven met u!’

Door dit eenvoudige gebed is God je Vader geworden en jij bent zijn kind. Er ligt een nieuw leven voor je. Een leven met Jezus!

Jenny Goeree Manschot
© 2001


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden