Toren van Babel is 'in'!

Na de zondvloed was de mensheid geminimaliseerd tot acht mensen. Maar het aantal mensen nam weer snel toe. God had de mens de opdracht gegeven: Word talrijk en bewoon de hele aardbol. Maar de mens dacht daar anders over.

De mensen hadden één doel en spraken één taal. Ze waren één volk. Ze voelden zich machtig. Ze wilden hun macht consolideren. Ze wilden hun macht meten met de macht van God. Ze bouwden een stad met een toren die tot de hemel reikte. Ze wierpen een bolwerk op tegen God. Ze wilden God niet eren, ze wilden een naam maken voor zichzelf.

Maar God greep in. Hij verwarde hun taal.
De mensen spraken niet langer één taal. Ze begrepen elkaar niet meer. Ze staakten de bouw van de stad en gingen uit elkaar. Hun macht en eenheid was gebroken. Ze verspreidden zich over de aarde. Zo werd de hele aardbol weer bevolkt net als vóór de zondvloed.
Er ontstonden vele volkeren die verschillende talen spraken. Volkeren die de schepper van hemel en aarde de rug toekeerden. Volkeren met eigen doelen en culturen. Volkeren die elkaar gingen bestrijden. Volkeren die uit waren op macht en heerschappij. Volkeren die terreur uitoefenden. Volkeren die hun eigen religie creëerden. Volkeren die zich onderwierpen aan de duivel, de vijand van God. Met alle gevolgen van dien.

Toch liet God de wereld niet aan z’n lot over. Hij koos één van de vele volkeren uit om de redder der wereld voort te brengen. Dat volk stamt af van Abraham. Het is het Joodse volk. Het is Israël. Daar werd de redder der wereld geboren: Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

Nieuwe toren van Babel
Vandaag is de wereld weer bezig één te worden.
Het Engels wordt meer en meer de wereldtaal.
We hebben een infrastructuur die de wereld steeds kleiner maakt.
De mens slaat zijn vleugels zelfs uit buiten de wereldbol. Hij zoekt het hogerop. Hij is bezig zijn territorium uit te breiden in de ruimte.

De hoge gebouwen in de wereld zijn de nakomelingen van de toren van Babel. Ze zijn het machtssymbool van de mens. Het is niet voor niets dat Amerika op de plaats van de ondergang van de Twin Towers nog hogere gebouwen, die de hoogste ter wereld moeten worden, wil neerzetten.

De landen in Europa zijn bezig zich aaneen te sluiten. ‘De Europese Unie is een geordende toren van Babel’, schrijft Elsevier in zijn boek 'Europa'.

Meer en meer is de mens bezig een bolwerk tegen God op te werpen. Een bolwerk van wetenschap en kennis dat zich weerspiegelt in de bouwwerken.
Laten we een toren bouwen die tot de hemel reikt en een naam maken voor onszelf. Terwijl er maar één naam is waardoor de mens de hemel kan bereiken. Dat is de naam van Jezus!

Eens is de wereld één!
Eens zal de wereld één zijn. Dan zal de anti-christ, de grote tegenstander van Jezus Christus, zich op de troon in Jeruzalem zetten. En van daaruit neemt hij de wereldregie in handen. Hij zal de wereldheerser zijn, totdat God ingrijpt…

Er is maar één weg naar de hemel, één weg tot God, één weg naar het leven. Die weg is Jezus, de Zoon van de levende God. Hij heeft de zonde van de mensheid verzoend aan het kruis in Jeruzalem. Daar heeft onschuldig bloed gevloeid om de schuldige mensheid te verlossen van haar schuld. Wie Jezus aanvaardt als zijn verlosser heeft eeuwig leven!
Jezus verwerpen is de grootste zonde die de mens kan begaan. Het is de ultieme zonde die hem naar de hel leidt. Er is geen andere weg tot God dan Jezus. Jezus wil niet dat u verloren gaat. Hij heeft u lief. Daarom gaf Hij zijn leven voor u.

Jenny Goeree Manschot


NB

De staten in Europa zijn bezig zich aaneen te sluiten.

'De Europese Unie is een geordende toren van Babel’, schrijft Elsevier in zijn boek ”Europa” ©2006. ‘Het is een unie van macht en onmacht’.

Europa is een mix.
De voeten van het beeld van Nebukadnezar?? (Daniël 2)

Trouw Nieuwsbrief (digitaal) 17 jan. 2016
Ekke Overbeek (Trouw-correspondent in Centraal Europa)
"Als Europa verkeerd reageert op Polen, zakt de Unie door haar eigen lemen voeten" (kop artikel)
De rechtsstaatprocedure die de Europese Commissie woensdag is begonnen, is pas het begin van een ernstig conflict. Als Europa wegkijkt of het probleem onderschat of verkeerd reageert, zakt de Unie door haar eigen lemen voeten. (...)© 2009


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden