God doodverklaard!

Freek de Jonge zei op 24 juni 2009 in het televisieprogramma “Knevel en Van de Brink” (Ned. 1, 23.00 uur) ongeveer dit:
Het station van God is een gepasseerd station. God is dood. We kunnen niet terug. Het resultaat is: onvrede, ontreddering, ontaarding.

Ja, we hebben God vaarwel gezegd, doodverklaard en nu kijken we in een lege toekomst die we moeten zien in te vullen.
Maar God is geen gepasseerd station, maar het eindstation. Als we in de trein van dit leven zitten en we zijn niet op weg naar het eindstation van God, het eeuwige leven, dan bevinden we ons op doodspoor dat voert naar het station van de verkeerde god, de eeuwige dood.
De verloren zoon uit Lucas 15 zei: Dag vader, ik kan het wel alleen. Toen hij niets meer had ging hij terug. In lompen gehuld, was hij vervuld met wijsheid. Hij ging terug naar zijn vader. Hij koos voor het leven.

Wettig betaalmiddel
Wat doet de verloren mens? Volgt hij het voorbeeld van de verloren zoon? Gaat hij de weg op die naar God de Vader leidt? Jezus is de weg naar God. Hij is de weg naar het leven.
Of passeert hij het station van God? En slaat hij de weg naar de leegte in? Die weg waar God niet is? De weg naar de dood? Iemand die het station van God voorbijrijdt is onwijs. Want hij keurt zich het eeuwige leven niet waardig. Hij kiest voor de moordenaar. Hij kiest voor de dood.
De vijand van God, satan, predikt als een engel des lichts schijn: schijnliefde, schijnvrede, een schijnhemel. Hij voert de mensen naar de dood. En die dood is geen schijn, die dood is een rauwe realiteit.
De Goddelijke realiteit is eeuwig leven. Dat leven is er voor de mens die het Kruis van Jezus aanvaardt. Aan dat kruis is bloed vergoten, onschuldig bloed. Het bloed van de Zoon van God, Jezus Christus. Dat bloed is het wettige betaalmiddel voor de zonde van de mens. Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven!

Jezus stierf aan het kruis. Hij werd begraven in een graf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Nu zit Hij aan de rechterhand van God, de Vader. Hij wacht op u tot u bij Hem komt voor vergeving van uw zonde. Jezus houdt van u!

Jenny Goeree Manschot
© 2010


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden