Jezus, machtigste man op aarde!

Jezus is de Zoon van God. Hij was en is God. Maar Hij werd mens om de verloren mens tot God de Vader te brengen. De komst van Jezus als mens op aarde heeft een grote ommekeer in de geschiedenis teweeggebracht. Zelfs de jaartelling keerde zich om.
Jezus kwam in een gewelddadige, zelfzuchtige wereld vol leugen en bedrog om Gods liefde te tonen. Hij kwam niet met mooie praatjes, maar met daden. Hij kwam om de dood te overwinnen en de weg naar het eeuwige leven te openen. Hij werd geboren in een stal en tot koning gekroond aan een kruis. Hij woonde niet in een paleis. Hij werd niet omringd door een hofhouding en een machtig leger. Hij had geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Hij moest veelvuldig vluchten, omdat men Hem naar het leven stond.
Toch was Jezus de machtigste man op aarde. Maar Hij gebruikte zijn macht niet voor zichzelf. Hij gebruikte zijn macht om de mensen te helpen en redden. Hij kwam niet om te halen en te ontvangen. Hij kwam om te brengen en te geven. Hij kwam niet om een bloedbad aan te richten. Hij kwam om zijn eigen bloed te laten vergieten en de wereld nieuw leven te geven.

Jezus kwam om de zondeschuld van de mensheid te betalen met zijn eigen bloed. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood om de mens het eeuwige leven te geven.

Jenny Goeree Manschot
© 2010


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden