God voor het wereldtribunaal!

Zonde is een begrip dat niet meer past in deze tijd. Het is voor velen een taboe. En toch is het nu juist de zonde die ervoor zorgt dat het zo’n puinhoop is in de wereld. Alle mensen zijn zondaars. Niet één uitgezonderd.
Maar de mens denkt dat hij goed is. In God wil hij nog wel geloven, maar de kruisdood van Jezus wijst hij af. Vergeving van zijn zonde heeft hij niet nodig. Hij geeft God de schuld van het kwaad dat hij zelf aanricht. Hij draait de rollen om.
De mens heeft God geschapen naar zijn beeld, zondig en slecht. En hij roept Hem ter verantwoording. God, je bent schuldig. Je laat miljoenen mensen verhongeren, sterven aan ziekten, omkomen door oorlogsgeweld. Anderen laat je wegkwijnen door verdriet en eenzaamheid. Waarom laat je de mensheid zo lijden? Nee, zo'n God hoeven we niet. Heb jij ons geschapen naar jouw beeld? Kom nou! We weten wel beter. We stammen uit het dierenrijk. En daar zijn we apetrots op.
En als het mogelijk was zou de mens God vandaag voor het wereldtribunaal slepen en Hem veroordelen voor de ellende en chaos op deze wereld.

God leek overwonnen!
En eens was het mogelijk om God voor het gerecht te slepen. Tweeduizend jaar geleden stond God terecht voor de menselijke rechter. Jezus Christus, de Zoon van de levende God, stond in Jeruzalem eerst voor de Joodse en toen voor de Romeinse rechtbank. En hoewel de Romeinse rechter Pilatus Hem onschuldig bevond, eiste het Joodse gerecht, gesteund door een uitzinnige volksmassa, zijn kruisdood. Na een onrechtvaardig proces werd de Zoon van God, beladen met de schuld van de mensheid, aan het kruis op een bloedige wijze ter dood gebracht. God leek overwonnen. Hij was dood!
Jezus werd begraven in een rotsgraf en er werd een zware steen voor geplaatst. Maar de euforie in Jeruzalem duurde niet lang. En het verdriet van degenen die Jezus liefhadden ook niet. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Als overwinnaar! Hij had de zonde overwonnen! Hij stierf om de mens het leven te geven, het eeuwige leven.

Doodvonnis voltrokken!
De menselijke rechter zou geen macht over Jezus hebben gehad, als hem die niet door God was gegeven. Aan het kruis nam Jezus onze schuld op zich. God legde de totale schuld van de totale mensheid op de schouders van Jezus. Hij werd ervoor gestraft. Hij moest er voor boeten. God draaide de rollen om. Niet de schuldige mens ging eraan, maar de Zoon van God werd gedood. Er vloeide onschuldig bloed om de schuld van vele schuldigen te verzoenen. God liet het doodvonnis wat de mens verdient aan zichzelf voltrekken.
Het kruis is het teken van Gods liefde voor de mens. Het is het teken van de verzoening tussen God en de mensen. God wacht tot de zondige mens bij Hem komt om van zijn zonde verlost te worden door het bloed van Jezus, zodat hij een nieuw leven kan beginnen, waarin God zijn Vader is.

Jenny Goeree Manschot
© 2010


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden