Communicatie in de Kerk

Communicatie is noodzakelijk voor een groep om te functioneren en de leden bij elkaar te houden. Ook in de kerk is communicatie van levensbelang.
Communicatie is te vergelijken met de bloedsomloop in een lichaam. De Kerk is het lichaam van Jezus. De leden zijn gekocht met het bloed van het Lam. Daarom hebben de leden een bloedband met de Vader en Jezus, en met elkaar. Met je bloedverwanten praat je natuurlijk en je overlegt als je wat wil doen. Je houdt van ze.
Als de bloedsomloop in het menselijk lichaam niet goed functioneert, sterft er weefsel af. Als de communicatie in de kerk niet goed functioneert, gaan er mensen weg. De kerk krimpt in plaats van dat zij groeit.

Toren van Babel
De mensen die de Toren van Babel bouwden, wisten heel goed hoe ze moesten communiceren. Ze waren één volk, één groep. Ze spraken één taal en ze hadden één doel voor ogen. Ze wilden een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Een bolwerk tegen God. Ze werkten nauw samen. Het werd een sterke toren. Ze waren succesvol ... totdat God ingreep.
Hij deed dit op een zeer doeltreffende wijze. Hij verstoorde hun communicatie. Hij verwarde hun taal. Hij veranderde hun taal in diverse nieuwe talen. Toen konden de torenbouwers niet verder. Ze begrepen elkaar niet meer. Ze kregen ruzie. De groep viel uiteen. Ze verspreidden zich over de aarde.

De beruchte slang
Ook de kerk is een bolwerk. Een bolwerk tegen satan.
In het begin was de kerk één. De mensen waren één van hart en ziel. Ze spraken één taal. Ze gaven één getuigenis van het evangelie. Ze hadden één doel: Mensen tot bekering brengen en tot discipelen van Jezus maken. De kerk groeide en bloeide. Er was liefde en blijdschap. Er gebeurden grote wonderen en tekenen.

Doolhof
Maar de beruchte slang uit het paradijs lag op de loer. Hij begon de communicatie in de kerk te verstoren. De leden hadden niet meer één getuigenis. Ze begrepen elkaar niet meer zo goed en vlogen elkaar in de haren. Ze werden onderling verdeeld. Ze stichten hun eigen kerkjes, met hun eigen theologie.
Het is de duivel gelukt om de Kerk in stukken te verdelen en weinig zichtbaar te laten zijn in deze wereld. Hij heeft er een doolhof van denominaties van gemaakt, waarin geen mens de weg meer weet.

Machtsoverdracht
De Kerk is Gods bouwwerk in deze wereld. Het wordt tijd dat we met elkaar gaan praten en bidden, en de handen ineenslaan om al die eigen kerkjes weer tot één bolwerk van God om te bouwen. En dat al die voorgangers die uit zijn op macht, hun macht overdragen aan de Heer van de Kerk.
Dan wordt de Kerk een bolwerk met als belangrijkste karaktertrek: Liefde. Dan zullen massa's mensen tot bekering komen en genezing ontvangen. Dan zal de Kerk zichtbaar zijn in deze wereld en ook het hoofd van de Kerk: Jezus Christus, de Zoon van de levende God.


Jenny Goeree Manschot
© 2014


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden