Corrie ten Boom

Dit is één van de vele vragen die mensen mij stelden:
De Joden zijn - kort gezegd – omgebracht in de concentratiekampen vanwege het verwerpen van hun messias Jezus Christus.
Waarom zijn dan de zus en vader van Corrie ten Boom omgekomen in het concentratiekamp, terwijl zij wel in Jezus geloofden?


De familie Ten Boom heeft Joden bij zich in huis laten onderduiken. Dit is ontdekt en toen zijn ze weggevoerd naar het concentratiekamp. De Ten Booms hebben dit ongetwijfeld gedaan, omdat ze geloofden in de grootste Jood uit de geschiedenis Jezus Christus.

De vader en zus van Corrie ten Boom hebben hun leven ingezet voor hun Joodse medemens en zijn daar onrechtvaardig voor ter dood gebracht. Ze zijn dus eigenlijk martelaren.
Corrie zelf heeft het kamp overleefd en is de wereld over gegaan om te prediken dat Jezus, de Zoon van de levende God, de mens verlossen wil van zijn zonde.


Jenny Goeree Manschot
© 2010


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden