Mozes en Paulus lijken op elkaar

Er is een grote overeenkomst tussen Mozes en Paulus.

Mozes bracht de wet van het Oude Verbond, in opdracht van God.
Paulus bracht de genade van het Nieuwe Verbond, in opdracht van Jezus.

Mozes werd opgevoed aan het hof van Farao en werd onderwezen in al de wijsheid en kennis van Egypte.
Paulus werd opgevoed in de hogere Joodse kringen en werd onderwezen in al de wijsheid en kennis van het jodendom.

Mozes achtte zijn opvoeding en kennis waardeloos en leidde het volk Israƫl uit de slavernij in Egypte naar het beloofde land.
Paulus beschouwde zijn opvoeding en kennis als vuilnis en leidde de mensen uit de slavernij van satan naar het koninkrijk van Jezus.

Ze werden beiden door God zelf op bovennatuurlijke wijze geroepen.

Jenny Goeree Manschot
© 2014


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden