Als de pastor op de troon zit, zit de kerk in de shit

‘Hoi Sam’, zegt Sanne, terwijl ze het zonnige terrasje oploopt. Sam is de enige bezoeker. Ze trekt de stoel wat achteruit en gaat naast hem zitten. ‘Koffie?’ vraagt Sam.

‘Ja lekker’, zegt Sanne. Ze kijkt hem aan. Hij ziet er een beetje terneergeslagen uit.

Als de koffie gebracht is, begint Sam: ‘Ik heb slecht nieuws, Sanne. Pinksterkerk “De Parel” is uiteengevallen. Er was al enige tijd onenigheid. De meningsverschillen werden steeds groter en, ja, toen is de zaak geëscaleerd. Ik heb vrienden in die kerk, maar die willen er niets meer mee te maken hebben. Ze zijn er kapot van.’

‘O, wat erg!’ Sanne neemt een slok koffie. ‘Wat is er precies gebeurd?’

‘Het lijkt een soort machtsstrijd’, antwoordt Sam. ‘De pastor en de vice-pastor stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ik weet niet waar het precies om gaat. Ze zijn in ieder geval uit elkaar en hebben allebei hun aanhang meegenomen. Er komt van de week een stuk in de krant.’

Sanne zucht: ‘Weer een kerk erbij. En er zijn al zoveel kerken! Dat gaat van kleine krielkerkjes tot massale megakerken en wereldwijde kerkketens toe. Elke kerk heeft zijn eigen naam, zijn eigen leerstelling, zijn eigen visie, zijn eigen specialiteit, zijn eigen keurslijf, met aan het hoofd zijn eigen voorganger of pastor. Sommige pastors zijn net popsterren. Ze hebben prachtige buitenhuizen en beschikken over miljoenen. Het zijn de poenpastors, de pastors van het grote geld.’

‘Ja, Sanne …’. Ze drinken zwijgend hun koffie.

Waarom is de hemel van koper?
‘Weet je, Sam, wat ik me zo vaak heb afgevraagd: Waarom zijn er zoveel kerken? Waarom zijn er zoveel zieken in die kerken en sterven er zoveel mensen voortijdig? Waarom is er zo weinig kracht? Waarom lijkt de hemel zo vaak van koper?’

‘Ja’, zegt Sam peinzend, ‘dat is een moeilijke vraag. Er wordt vaak gezegd, als je niet geneest, heb je geen geloof. Er zijn ook mensen die zeggen dat ziekte een zegen van God is, maar ze gaan wel naar de dokter om de zegen te laten wegnemen of af te zwakken.’

‘Je kunt je afvragen, Sam, hebben wij een andere God dan Paulus en Petrus? In hun tijd was de hemel niet van koper. De communicatielijn met God was open. De kerk groeide. Er gebeurden wonderen. De mensen genazen en de naam van Jezus werd geprezen. Er was blijdschap, liefde en gehoorzaamheid en … er was ook vervolging. De kerkleiders waren dienaars en geen heersers.
Vandaag wordt de kerk geleid door machthebbers met een groot ego. Hun ego’s botsen met elkaar en breken de kerk in stukken. Een botsing brengt meestal een ravage teweeg. En vaak zijn er slachtoffers. In plaats dat de pastors de schapen voeden, voeden zij hun eigen ego. De schapen raken ondervoed en verdwalen in een doolhof van denominaties.
Macht maakt mensen mateloos en amoreel. Ze willen altijd meer! meer! meer! Meer macht! Meer geld! Meer eer!
Als de pastor op de troon zit, gaat de kerk te gronde. Dan zit de kerk in de shit.’

Machtsappel
‘Dan wordt de kerk geleid door een wolf in schaapskleren’, valt Sam bij. ‘Zijn meester is satan himself. De gezindheid van Jezus is dienen. De gezindheid van satan, die ouwe slang, is heersen. In het paradijs wekte hij bij Adam en Eva al de behoefte aan macht. “Als je van de verboden boom eet, zul je als God zijn.” En Adam en Eva aten van de “machtsappel”. De resultaten zie je om je heen. Alles draait om macht in de wereld, om macht, geld en eer.’

‘En in de kerk is het net zo’, gaat Sanne verder. ‘De pastors zijn vol van zichzelf in plaats van vol van de Geest van God. Ze hebben de hemel dichtgetimmerd met hoogmoed. Een koperen dak van zonde er over heen gesmeed. Ze prediken halve waarheden. Ze zeggen: Als je niet geneest, heb je geen geloof. Ze kennen de Bijbel niet. Want dan zouden ze weten, dat geloof zonder gehoorzaamheid dood is. Je kunt wel geloven, maar als je niet doet wat God zegt, is je geloof dood. Het werpt geen vruchten af. Het werkt gewoon niet.’

‘O Sanne, daarom is er zo weinig gebedsverhoring en genezen zoveel mensen niet!’, roept Sam uit.

Genezingsdrama
‘Ja Sam. Kijk, dit is de tragiek van het genezingsdogma: Het bereikt precies het tegenovergestelde van wat het beoogt. Het is een dode leerstelling met zelfs een verborgen dreiging. Je moet geloven dat je geneest, als je niet geneest, heb je geen geloof. Het wordt een vicieuze cirkel. Ik genees niet, dus ik geloof niet. Ik geloof niet, dus ik genees niet. Dus ik ben fout. Ik ben een loser. En zo zitten veel mensen gevangen in het genezingsdogma. Velen houden tot aan hun dood vol dat God hen geneest. Het leven van deze “geloofshelden” eindigt op een wel heel tragische wijze. Ze hebben wel geloof, maar hun geloof is dood.
Het genezingsdogma is een genezingsdrama geworden.’

‘En hoe komen we uit dit drama, Sanne?’

Het pretendeert dat God dood is
‘Gehoorzaam worden aan de wet van het koninkrijk van Jezus, Sam. Dat is de wet van liefde: Heb je naaste lief als jezelf.
Geloof zonder gehoorzaamheid is dood. Geloof en gehoorzaamheid kun je niet van elkaar loskoppelen. Dood geloof kan een mens niet redden. Dood geloof kan een gebed niet naar de hemel sturen. Dood geloof werkt niet. Het is als een dood lichaam. Het kan niets en het verspreidt een onaangename geur. Dood geloof veroorzaakt een Godsverduistering in de wereld, want het pretendeert dat God dood is. Dood geloof is destructief. We hebben met z’n allen van de Kerk van Jezus een puinhoopkerk gemaakt. Die kerk is in grote nood.’

‘En wat nu dan? Sanne?’

‘Wat zou er gebeuren, Sam, als de kerk het roer omgooit en terugkeert tot God? Als de voorgangers en pastors afstand doen van de troon en Jezus erkennen als Heer van de kerk? Als ze hun zelfzucht en hun ego begraven en vol worden van de Geest van God? Dan zullen ze elkaar in liefde de hand reiken en de verscheurde kerk zal weer aaneengroeien. De pastors zullen de schapen weiden met Goddelijke liefde en hen leren elkaar lief te hebben. Dan is Jezus Heer en de pastors zijn dienaars geworden. Dan beheerst Goddelijke liefde de kerk in plaats van menselijke, zelfzuchtige liefde. Dan zal de wereld zien dat er een machtige, liefdevolle en rechtvaardige God is.
Dan wordt dood geloof levend geloof. Geloof dat werkt door liefde. Geloof dat vrucht afwerpt. Dan is er gebedsverhoring en de mensen zullen genezen in de naam van Jezus!'

Jenny Goeree Manschot

Als er geen gebedsverhoring is, is er iets grondig mis. Van die kant heeft de kerk "het niet genezen worden" nog nooit bekeken.


Lees ook de volgende artikelen op deze website:
"Help de kerken slopen!"
"Wat is de Ware Kerk?"
"Communicatie in de Kerk"


Voor wie het weten wil:
Joh. 13:34-35
Joh. 17:21-23
Rom. 1:5
Gal. 5:6
Jak. 2:8 en 14-26
Jak. 2:14-26
1 Joh. 3:22
Ex. 15:26
Ex. 23:25-26
Deut. 28:2
Zach. 7:13
© 2016


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden