Macht! Een begerenswaardig iets

Hebzucht, hoogmoed en heerszucht zijn de pijlers van een goddeloze wereld. Zoveel mogelijk geld verzamelen om naar de top te klimmen en te heersen over je medemens. Geld is de troon van de macht.
Macht is een begerenswaardig iets. Macht! Velen grijpen ernaar. Velen zijn op zoek naar roem en eer, naar geld en aanzien. We willen naar de top. We krijgen steeds meer een killersmentaliteit. Als ik boven op jou ga staan, kom ik zelf een stapje hoger. Het is ikke, ikke, ikke, en de rest? Is er voor ikke! We zijn narcistisch. Ik ben zo bijzonder. Niemand kan aan mij tippen. En daar hebben jullie je maar naar te schikken. Ik moet mijn doel bereiken. Daar heb ik recht op.
God willen we niet. We zijn zelf God. We geloven misschien wel dat er iets is, maar dat er iemand is die alle macht heeft in de hemel en op de aarde … daar willen we niet aan. We zijn hoogmoedig. We verheffen ons boven God. Hoe komen we zo? Wie inspireert ons?

Giftige woorden
Het is degene die eens zijn troon boven die van God wilde plaatsen. Hij had de hoogste rang onder God. Hij was de belangrijkste engel. Maar hij wilde hogerop. Hij deed een greep naar de macht van God. Het resultaat: hij viel héél diep. Hij werd van een majestueuze, machtige engel een moordenaar en een misleider. Hij werd de koning des doods, de vorst der duisternis. Zijn naam is satan en duivel. Satan die eens een vriend van God was, was een vijand van Hem geworden. Hij zon op wraak.
Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, was zijn doelwit. Hij wilde de mens aan zich onderwerpen. Hij bezocht hen in het paradijs. Satan opende de aanval in de gedaante van een slang. Hij deed het met woorden. Het waren giftige woorden. De slang zei tegen Adam en Eva: ‘Als je van die verboden boom eet, zul je als God zijn. Dan weet je wat goed en kwaad is.’ Hij verleidde de mens met dezelfde zonde waardoor hijzelf was gevallen. De mens at en gaf zich daarmee over in de macht van satan. In plaats van als God, was hij een slaaf van satan geworden. Hij kreeg de aard van satan. Hij werd een zondaar.

Een engel des lichts
Maar God heeft de mens niet willoos geschapen. Hij gaf hem een eigen wil. De mens kan kiezen. Adam en Eva konden kiezen of ze wel of niet van die boom wilden eten. Ze konden ‘nee’ zeggen tegen de slang. Ook hun nakomelingen kunnen kiezen. De mens kan kiezen wie hij wil dienen: God of satan. Hij kan kiezen of hij de wil van God wil doen of de wil van satan. Hij kan kiezen tussen goed en kwaad.
Satan moet rekening houden met de vrije wil van mens. Hij past zijn tactiek daarop aan. Hij probeert de mens te verleiden. Hij doet dit dikwijls als een engel des lichts. Dat is niet zo moeilijk voor hem, want hij was zelf eenmaal een engel des lichts. Daarom is hij een bekwaam verleider. Hij tracht de mens altijd weer ver van God te leiden. De vraag is: hoe kan de mens zich hiertegen wapenen?

De enige onverzoende zonde
Dat kan alleen als hij een keuze maakt. Hij moet kiezen tussen het goede en het kwade, tussen God en de slang, tussen Jezus en satan. Jezus is de weg tot God. Hij heeft de zonde verzoend met zijn eigen bloed. Als iemand zijn leven aan Jezus geeft, wordt hij opnieuw geboren, geboren uit God. Hij krijgt een nieuw hart. Hij krijgt een mentaliteit van liefde. Liefde heerst niet, liefde dient.
Jezus is het grote voorbeeld. Hij, de Zoon van God, kwam niet naar de wereld om te heersen, maar om te dienen. Hij werd mens om de zonde van de mensheid op zich te nemen. Hij werd aan een kruis gespijkerd en bespot en vernederd. Hij liet zich vernederen om de mens te verlossen en omhoog te trekken uit het slijk der zonde.
Alle zonden van de mensheid zijn verzoend. De grootste en enige zonde die niet verzoend is, is het verwerpen van de Zoon van God, Jezus Christus!
Hoogmoed is voor veel mensen een reden om Jezus niet als hun verlosser te aanvaarden. Wie zich vernedert, zal verhoogd worden zegt een spreekwoord. Wie zich vernedert voor God en zich laat reinigen van zijn zonde door het bloed van Jezus, zal eenmaal verhoogd worden. Hij zal gelijk zijn aan Jezus. Dat is Gods belofte.


Jenny Goeree Manschot
© 2012


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden