Wanneer komt Jezus terug?

Velen houden zich bezig met de vraag: wanneer Jezus terugkomt op aarde. Er is en wordt veel gespeculeerd. Er staan zogenaamde profeten op die zeggen: ik weet het. God heeft mij geopenbaard dat Jezus dan en dan terugkomt.

Het is zeker dat Jezus terugkomt op aarde. Hij komt op de wolken en iedereen zal Hem zien. Maar 'wanneer' dat weet niemand. Dat weet alleen God. Iedereen die zegt: Hij komt op die dag of op die datum of in dat jaar, zit er naast.
En als er een profeet is die zegt: God heeft mij geopenbaard: Jezus komt dan en dan terug, dan profeteert die profeet vals.
Je kunt wel aan de tekenen des tijds zien of de komst van Jezus nabij is. Maar nogmaals wanneer precies of zelfs wanneer ongeveer precies, dat weet niemand dan alleen God. (MatteĆ¼s 24 vers 36)

De eerste komst van Jezus in de wereld was in de kerstnacht van het jaar nul. Toen werd Hij, de Koning der koningen, als Joods jongetje geboren in een stal in Bethlehem. En nadat Hij de mensen woorden van eeuwig leven had gepredikt en vele zieken had genezen, werd Hij aan een kruis genageld. Hij werd vermoord om de wereld het leven te geven. Zijn onschuldig bloed heeft gevloeid om de zonde van de mensheid te verzoenen.
Wanneer zijn tweede komst zal zijn, weten we niet. Maar Hij zal komen op de wolken als de Koning der koningen en dan zal iedereen Hem zien. Degenen die Jezus hebben aangenomen als hun verlosser zullen van Hem het eeuwige leven ontvangen en voor altijd bij Hem zijn.
God heeft de wereld lief! Daarom gaf Hij Jezus!

Jenny Goeree Manschot
© 2001


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.Posted by Jenny Goeree @ 16-07-2006 07:48
Antwoord reactie Flip:

De komst van het Koninkrijk van God valt niet samen met de wederkomst van Jezus.

Jenny Goeree ManschotPosted by Flip @ 15-07-2006 04:36
Hoe verklaart de auteur dan Jezus' uitspraak dat velen om hem heen nog in leven zouden zijn bij zijn wederkomst? Markus 9:1 'En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.'
home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden