Welkom op mijn website!

Mijn doel is, de boodschap van de Bijbel te brengen aan de wereld. De Bijbel is het woord van de levende God, de schepper van hemel en aarde. In de Bijbel maakt God zijn wil bekend. Zijn wil is dat alle mensen behouden worden en de waarheid erkennen. Hij wil de mens redden van het oordeel en eeuwig leven geven.

God is liefde! Daarom heeft Hij zijn enige Zoon gezonden om de straf die de mens verdient, op zich te nemen. Jezus is in onze plaats ter dood gebracht. Niet met een spuitje, in enkele ogenblikken weg, pijnloos en geruisloos. Nee! Hij is doodgemarteld, tergend langzaam, terwijl de omstanders Hem hoonden en bespotten. Jezus stierf een misdadigersdood aan het kruis.

Toen Hij dood was, bewees men Hem geen eer. Hij werd in allerijl begraven in verband met het joodse paasfeest wat bijna begon. Maar na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij leeft en Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel en Hij wacht op jou! Tot jij je leven aan Hem geeft.

Jenny Goeree Manschot


Lees o.a. onder de knop ARTIKELEN:

Geef om je eigen leven!

Is homoseks zonde?

Evolutie? Onzin!

Van wie is Israƫl?

Is Allah dezelfde God als de God van het christendom?

God voor het wereldtribunaal!Onder de knop UW MENING:

Abel Herzberg over de Holocaust


God is liefde!
Het onschuldig vergoten bloed van Jezus
reinigt van alle zonde!