Over Evan

Doel en betekenis
In 1983 zijn we gestart met het blad Evan.
Evan is een afkorting van evangelie. Evan betekent: genade.
Genade is de Bijbelse term voor vergeving van zonde. Vergeving is de grootste gave die God aan de mens gegeven heeft. De straf die de mens verdient, is door Jezus gedragen. Zijn onschuldig bloed heeft gevloeid om de schuldige mens vrij te kopen van de dood. Dit is de kern van het evangelie.
Het doel van Evan is om de boodschap van de bijbel te prediken.

Jenny Goeree Manschot
home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden