Zijn God en Jezus gelijk aan elkaar, m.a.w. is Jezus God? En...is God een drie-eenheid of is Hij één?


De bijbel zegt dat Jezus God is. Dat kun je lezen in onder andere Johannes 1:1-18.

Ik zal proberen het kort uit te leggen.
God heeft de mens geschapen. Goed en zonder zonde en Hij plaatste hem in het paradijs.
De mens echter zondigde door van de verboden boom "de boom der kennis van goed en kwaad" te eten. Het was zijn eigen keuze. Hij wist wat de gevolgen zouden zijn: de doodstraf!

Maar God is liefde! Hij liet de mens niet aan zijn lot over.
Toen God zijn schepping begon, heeft Hij de kosten berekend. Als die mooie volmaakte mens die Ik ga scheppen nu toch eens het verkeerde pad opgaat...wat dan? Dan…zal Ik de straf die hij verdient uiteindelijk aan mijzelf voltrekken.
Om dit te kunnen doen heeft God zijn Zoon geboren laten worden. Hij heeft als het ware een deel van zichzelf genomen om het oordeel aan te voltrekken. De Zoon van God, Jezus Christus, is God en was God en blijft God. De Vader en Jezus zijn één. Daarom kon Jezus ook zeggen: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

De Zoon van God is mens geworden om als mens zonder ooit te zondigen de wet van God te volbrengen en uiteindelijk als onschuldige gekruisigd te worden om de straf voor vele schuldigen te dragen.
Hij is geboren uit een vrouw, Maria, die bevrucht was door Zijn Vader, God. Dit gebeurde door de Heilige Geest, dat is de Geest van God. God is geen vlees en bloed, maar Hij is Geest.
Jezus werd als joods jongetje geboren want zijn moeder was een jodin.
Jezus werd reëel mens. Hij was wel God, maar Hij had het Goddelijke afgelegd. Hij had de gedaante van een mens aangenomen. Hij deed dit uit liefde voor de verloren mens. De Zoon van God werd mens om de mens die in Hem gelooft, een zoon van God te maken.

De leer van de drie-eenheid is een theologisch dogma. De bijbel spreekt nergens over een goddelijke drie-eenheid. De bijbel zegt wel dat God één is. De joden hebben volkomen gelijk dat ze tegen het dogma van de drie-eenheid ingaan.

De Vader en Jezus zijn één. En dus niet twee aparte persoonlijkheden. Ze zijn één. Ze horen bij elkaar. God kan zich op verschillende manieren manifesteren. Hij kan zich als de Vader voorstellen, maar ook als de Zoon. Hij kan zijn kinderen inspireren en leiden door zijn Geest.
En zijn Geest, de Heilige Geest, is niet een aparte persoon, maar gewoon de Geest van God. Mijn geest is ook niet een aparte persoon en de jouwe ook niet.
God is natuurlijk niet wiskundig te verklaren. We moeten Hem geloven op zijn woord.

Buiten Jezus om kan een mens niet bij de Vader komen. Jezus heeft de zonde verzoend met zijn bloed. Een mens die tot de Vader wil gaan moet zich eerst laten reinigen van zijn zonde door Jezus. "Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem!" (Joh.: 14:6, de verzen 7 t/m 14 laten duidelijk zien dat Jezus en de Vader één zijn).
Wie in Jezus gelooft, heeft eeuwig leven.

Jenny Goeree Manschot

©2003


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden