Praten jullie de mensen niet gewoon een schuldgevoel aan door te zeggen dat ze zondaars zijn en is het eigenlijk geen bangmakerij als je zegt dat ze naar de hel gaan als ze Jezus niet aannemen?


Het is niet het doel van het evangelie om de mensen bang te maken, opdat ze zich tot God bekeren. Het is juist de bedoeling om de mensen blij te maken. Daarom betekent evangelie ook blijde boodschap. Maar als een mens geen besef heeft van zijn zonden, gaat Hij niet tot Jezus. Iemand die meent rechtvaardig te zijn, zegt: ik heb Jezus niet nodig. Maar er is helaas niemand die rechtvaardig is. We hebben allemaal Jezus nodig om verlost te worden van onze zonden. Een mens heeft de vrije keuze om vóór of tegen Jezus te zijn. Maar de consequenties van zijn keuze moet hij zelf dragen.
Als je voor Jezus kiest wordt God je Vader. En God is een goede Vader. Hij geeft zijn kinderen eeuwig leven. Wijs je Jezus af, dan heb je een slechte vader. Een vader die een moordenaar en een leugenaar is. Hij heeft een lelijke naam. Hij heet duivel. Het perspectief wat hij geeft is de hel. Maar in de naam van Jezus is nieuw leven. Een leven dat hier begint en dat straks op de nieuwe aarde tot volle bloei zal komen. Daar zal het altijd vrede zijn!

Jenny Goeree Manschot

©2003


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden