Mogen vrouwen leiding geven, prediken, leren enz.?


God heeft het in het algemeen zo ingesteld, dat de man de leider is. Maar in sommige gevallen komt het in de bijbel voor dat een vrouw de leiding heeft en predikt.

Enkele voorbeelden:

Debora was profetes en richtte het volk Israël (Richteren 4).
Als Debora Barak op bevel van God naar het strijdveld stuurt, wil hij niet gaan zonder Debora. Debora stemt in om mee te gaan. Maar het gevolg is wel dat het een vrouw is die de vijandelijke aanvoerder doodt. De eer komt in deze aan een vrouw toe. Als Barak als man zijn plaats had ingenomen, was dit niet gebeurd.

De weduwe Anna in Lucas 2 sprak, nadat zij het kindje Jezus gezien had, tegen allen die verlossing voor Jeruzalem verwachtten.

Soms moet een vrouw optreden, omdat de man faalt. Dit is ook het geval bij Nabal en Abigaïl (1 Samuël 25).

Jenny Goeree Manschot©2005


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden